Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dereń Jerzy

Jerzy Piotr Dereń

ur. w 1948 roku w m. Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach. W związku z prowadzoną działalnością związkowa został 4 września 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie. Wolność odzyskał 16 października 1982 r. Po zwolnieniu z internowania został zmuszony do zwolnienia z miejsca pracy. W 1984 r. z powodów politycznych wyemigrował do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN