Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kokot Maria
Maria Helena Kokot
ur. w 1946 roku w m. Brodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015

Biogram

Maria Kokot w latach 1980-1981 była członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu, gdzie pełniła funkcję sekretarza.
Utrzymywała kontakty z działaczami opozycji z Torunia, w swoich wypowiedziach negowała działania ówczesnych władz państwowych. Za powyższe Służba Bezpieczeństwa w Toruniu  wielokrotnie przeprowadziła z nią rozmowy ostrzegawcze. Została internowana w okresie od 13 do 31 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie.
Po zwolnieniu z internowania kontynuowała działalność opozycyjną. Jako pracownik Książnicy Miejskiej w Toruniu zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1984 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
"Trzynastego grudnia roku pamiętnego..." Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych [...], red. I. Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2011

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN