Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olewiński Janusz

Janusz Olewiński

ur. w 1953 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Siedlec i województwa siedleckiego. W dniu 16.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 36/81 wydanej przez Komendanta KWMO w Siedlcach za prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Internowany od 13.12.1981 r. do 30.11.1982 r., osadzony w ZK Białej Podlaskiej, Włodawie, Lublinie i Kwidzynie. W dniu 14.08.1982 r. brał udział w buncie internowanych w Kwidzynie. W trakcie jego tłumienia przez pododdziały ZOMO i służbę więzienną, został dotkliwie pobity. Podjął głodówkę protestacyjną. Był wzywany w charakterze świadka w procesie w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu, osób internowanych biorących udział w buncie (zeznawał na korzyść oskarżonego). Po zwolnieniu z internowania powrócił do Siedlec gdzie rozpoczął działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu Siedlec i Warszawy, współorganizator manifestacji patriotycznych, redaktor, wydawca i kolporter wydawnictw drugiego obiegu, ulotek i plakatów, był inwigilowany, zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W jego domu wielokrotnie przeprowadzano rewizje. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej