Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gęsicki Wiesław

Wiesław Stanisław Gęsicki

ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017
Biogram
W latach 1981-1987 był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej najpierw w Krakowie, a następnie w Warszawie. Od 1981 r. brał udział w marszach „Szlakiem I Kadrowej im. J. Piłsudskiego” Kraków-Kielce. W dniu 9 sierpnia 1984 r. został zatrzymany w trakcie ww. marszu i ukarany grzywną pieniężną. W 1986 r. założył pismo sygnowane przez KPN pt. „Nie chcemy komuny”, które redagował i drukował do 1990 r. W latach 1987-1988 był współzałożycielem i animatorem Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. W dniu 8 czerwca 1987 r. za próbę rozwieszenia w Warszawie transparentu z napisem ,,Ojcze Święty błogosław naszą pracę –KPN”, podczas pielgrzymki do Polski Jana Pawła II, zastrzeżono mu wyjazdy do wszystkich krajów świata w okresie od 10 czerwca 1987 do 10 czerwca 1989 r. W latach 1988-1989 był członkiem i koordynatorem Federacji Młodzieży Walczącej na terenie całego kraju. Ponadto w ramach działalności niepodległościowej kolportował wydawnictwa podziemne i organizował w Warszawie manifestacje patriotyczne, koncerty, spotkania poetyckie, m.in. z Przemysławem Gintrowskim, Jackiem Kaczmarskim czy Piotrem Szczepanikiem. Do 1990 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • G. Baciński, Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie 1984-1990, Warszawa 2015
    • Federacja Młodzieży Walczącej, pod red. Marka Wierzbickiego, Warszawa 2015
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności