Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwaśniewski Maciej

Maciej Antoni Kwaśniewski

ur. w 1962 roku w m. Pińczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Jako uczeń technikum geologicznego w Kielcach współpracował z nauczycielami należącymi do NSZZ „Solidarność”. Redagował „solidarnościowe” gazetki szkolne oraz rozlepiał plakaty związkowe podczas strajku w marcu 1981 r. oraz przed 1 i 3 maja 1981 r. 1 maja 1981 r. został zatrzymany przez MO w trakcie plakatowania. Od października 1981 r. działał w kieleckim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Po ogłoszeniu stanu wojennego był zaangażowany w druk i kolportaż prasy drugiego obiegu, ukazującej się w Kielcach a w szczególności „Biuletynu Informacyjnego Solidarności”, „Głosu Wojennego” oraz pisma „Bez Tytułu”. Ponadto rozprowadzał w Kielcach książki wydawane przez wydawnictwa podziemne z Krakowa i Warszawy. 1 maja 1983 r. uczestniczył w kontrmanifestacji w Kielcach zorganizowanej przez podziemną „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością, w latach 1982-1986, był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Po podjęciu studiów polonistycznych w Krakowie zaangażował się w działalność niezależnej Polskiej Partii Socjalistycznej, w 1989 r. został wybrany członkiem Rady Naczelnej tej partii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej