Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łoś-Kamiński Tadeusz

Tadeusz Łoś-Kamiński

ur. w 1950 roku w m. Człuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Tadeusz Łoś-Kamiński w latach 1974-1985 był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie Oddział w Dębicy. W 1981 r. był założycielem NSZZ „Solidarność” w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Dębicy oraz delegatem na I Wojewódzki Zjazd NSZZ „Solidarność” w Tarnowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Tadeusz Łoś-Kamiński zajmował się organizowaniem pomocy dla rodzin osób internowanych oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Tadeusz Łoś-Kamiński aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”,  w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów