Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tabiszewski Marian

Marian Lucjan Tabiszewski

ur. w 1949 roku w m. Goraj
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Przeprowadzono z nim wówczas rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. Mimo to zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur związkowych i pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej w „Agromecie”. Za swoją działalność został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Po zwolnieniu z internowania w Czerwonym Borze kontynuował działalność w TKZ w „Agromecie”, skąd został zwolniony w 1987 r. Z powodu swej działalności Pan Marian Tabiszewski był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną. W związku z rozpowszechnianiem na terenie Lublina nielegalnych wydawnictw był w 1986 r. objęty postępowaniem prokuratorskim, a w jego domu przeprowadzone były przeszukania. W 1989 r. Pan Marian Tabiszewski podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, stanął na czele Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal” w Lublinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN