Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuchciński Marek

Marek Tadeusz Kuchciński

ur. w 1955 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Marek Kuchciński od 1979 r. prowadził rodzinne gospodarstwo ogrodnicze w Przemyślu. Pod koniec lat 70. był współpracownikiem niezależnego ruchu ludowego, a od 1981r.  członkiem NSZZ RI „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność opozycyjną: drukował i kolportował podziemne wydawnictwa, współpracował ze środowiskiem Kultury Niezależnej w Warszawie, organizował pomoc żywnościową dla robotników. Od grudnia 1982 r. był członkiem Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie kierowanego przez ks. Stanisława Bartmińskiego, a od 1984 r. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu. Był współtwórcą audycji radiowych podziemnej „Solidarności”. 26.09.1985 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili w jego domu rewizję. Podczas przeszukania zarekwirowali broszury i literaturę bezdebitową oraz znaczki  „Solidarności”. Po stwierdzeniu, że powyższe materiały zawierają informacje mogące szkodzić interesom państwa został zatrzymany, a następnie  tymczasowo aresztowany pod zarzutem gromadzenia i przechowywania podziemnych wydawnictw. Podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. Więziony w Areszcie Śledczym w Jarosławiu, gdzie w ramach protestu odmówił przyjmowania posiłków, a następnie w Zakładzie Karnym w Przemyślu, z którego został zwolniony 22.11.1985 r. W uzasadnieniu Prokuratura Wojewódzka w Przemyślu podkreśliła, że uwzględniła apel Rady Krajowej PRON o złagodzenie rygorów wobec podejrzanych o popełnienie przestępstw niekryminalnych. Postępowanie w powyższej sprawie zostało umorzone 10.10.1986 r. na podstawie ustawy z dnia 17.07.1986 r. o amnestii. Od 1987 r. współredagował literacko-artystyczny periodyk „Strych Kulturalny” oraz współtworzył niezależny klub dyskusyjny. W ramach tej działalności organizował spotkania z politykami i intelektualistami z Europy Zachodniej, USA i Australii. Od 1989 r. był redaktorem naczelnym miesięcznika „Spojrzenie Przemyskie”. W 1989 r. został powołany na członka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu. 
W latach 1985-1989 objęty zastrzeżeniem wyjazdu do wszystkich krajów świata wniesionym przez Wydział Śledczy SB i Wydział VI SB WUSW w Przemyślu.
Był inwigilowany i represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN