Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Marek Rzoska

ur. w 1960 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Paweł Rzoska był członkiem podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz NSZZ „Solidarność” w Toruniu. 
Od dnia 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych, informujących o osobach internowanych i represjonowanych, a także w akcji wynoszenia papieru i sprzętu z magazynu toruńskiego Zarządu Regionu „Solidarności”. Był organizatorem i głównym koordynatorem biblioteki wydawnictw niezależnych Wydz. Mat-Fiz-Chem UMK oraz redaktorem i kolporterem wielu wydawnictw protestacyjnych.
W latach 1982-1983 uczestniczył w przywożeniu do Torunia książek drugiego obiegu, wydawanych przez największe polskie wydawnictwa publikujące w kraju poza cenzurą, w tym Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA” i wydawnictwa „KRĄG”, a także nawiązał współpracę z największymi ośrodkami kolportażu wydawnictw podziemnych w kraju.
Był twórcą podziemnego wydawnictwa „Grot”, drukującego m.in. niektóre numery „Toruńskiego Informatora Solidarności”. W latach 1987-1988 udostępniał własne mieszkanie oraz pomagał przy przygotowywaniu matryc białkowych do druku „Geofonu”- pisma zakładowej „Solidarności” w „Geofizyce”.
Przez cały okres prowadzenia działalności opozycyjnej jego mieszkanie było również wykorzystywane w innych celach konspiracyjnych, a także na użytek tajnych konwentów wszechnicy związkowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989), Toruń 2003.