Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Kozikowski

ur. w 1948 roku w m. Grajewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Ryszard Kozikowski był pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku. Po wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”                 w Białymstoku i pracował na etacie sekretarza NSZZ „Solidarność” MPK w Białymstoku. W okresie stanu wojennego zajmował się organizowaniem zbiórek pieniężnych na rzecz osób represjonowanych i ich rodzin. W związku ze swoją działalnością Pan Ryszard Kozikowski został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 2198 w Czarnem w dniu 5 listopada 1982 r. rozkazem nr PF 231/82 z dnia 6 listopada 1982 r.                   i przydzielony do 28 Pułku Czołgów Średnich w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych  na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 2 lutego 1983 r. Ryszard Kozikowski został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN