Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Tadeusz Różycki

ur. w 1947 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Prowadził działalność opozycyjną na terenie Centrali Rybnej w Płocku. Był był członkiem KPN. Został internowany na wniosek Wydziału  III Komendy Wojewódzkiej MO w Płocku 16 grudnia 1981 r. na mocy decyzji nr 388 z 16 grudnia 1981 r.  z uzasadnieniem, że „organizował strajki i demonstracje”. W czasie odosobnienia przebywał w Zakładzie Karnym we Włocławku. Został zwolniony na mocy decyzji nr 45 o uchyleniu internowania z 2 marca 1982 r. w tym samym dniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej