Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wietecha Adam

Adam Zbigniew Wietecha

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Pan Adam Wietecha, zatrudniony jako kierowca-mechanik w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego w Gdańsku.  
W dniu 31 sierpnia 1982 r.  wziął udział w manifestacji z okazji drugiej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, której uczestnicy obrzucili kamieniami funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Z tego powodu został objęty postępowaniem Wydziału Śledczego KWMO w Gdańsku, trwającym od 2 września 1982 r. do 23 grudnia 1982 r. 
Pan Adam Wietecha został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku 19 października 1982 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 30 marca 1983 r. uchylono tymczasowe aresztowanie wobec Pana Adama Wietechy i jednocześnie oddano go pod dozór milicyjny. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 16 maja 1983 r. Pan Adam Wietecha został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, karę grzywny, dozór kuratora i 20 godzin pracy na cele społeczne. Na podstawie przepisów ustawy z dn. 21 lipca 1983 r. o amnestii Panu Adamowi Wietesze darowano resztę kary.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN