Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żuchowska Teresa

Teresa Łucja Żuchowska

ur. w 1956 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Teresa Żuchowska angażowała się w działalność opozycyjną będąc członkiem NSZZ „Solidarność” od 1 października 1980 r. Uczestniczyła w obchodach rocznicy Grudnia 70’ w dniu 16 grudnia 1984 r. pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku, podczas których interweniowała Milicja Obywatelska. Działała w strukturach podziemnych m.in. w okresie pracy w Stoczni Gdańskiej od 2 sierpnia 1985 r. do 30 kwietnia 1986 r., za co została karnie zwolniona i pozbawiona możliwości podjęcia pracy przez rok. Podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r. kolportowała wydawnictwa bezdebitowe. W trakcie strajków w maju i sierpniu 1988 r. dostarczała stoczniowcom żywność i materiały drugiego obiegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN