Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Peryt Sylwia

Sylwia Mieczysława Peryt

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pani Sylwia Peryt, w 1968 r. studentka Uniwersytetu Warszawskiego, była związana z grupą działaczy opozycyjnych skupionych wokół Bogusławy Blajfer, Eugeniusza Smolara i Józefa Dajczgewanda. 
31.10.1968 r. została aresztowana pod zarzutem druku i kolportażu ulotek mówiących o represjonowaniu studentów uczestniczących w manifestacjach oraz nieprawidłowościach podczas procesów politycznych. Pani Sylwia Peryt została osadzona w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. 
29.04.1969 r. Sąd Powiatowy dla m. st. Warszawy skazał Panią Sylwię Peryt na 8 miesięcy aresztu i 2000 zł grzywny. 
Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego dla m. st. Warszawy z 28.07.1969 r. Pani Sylwia Peryt została objęta amnestią i zwolniona z więzienia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej