Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sawrycki Władysław
Władysław Sawrycki
ur. w 1937 roku w m. Bolranowicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016

Biogram

Władysław Sawrycki był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażowanym w działalność NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
Był autorem tekstów nielegalnych ulotek oraz kolporterem wydawnictw niezależnych oraz członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności Nauczycielskiej” w Toruniu. W swoim mieszkaniu przechowywał część zbiorów Biblioteki Wydawnictw Niezależnych.
W 1985 r. został członkiem Rady Programowej powstałego przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.  
  
 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.