Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sawrycki Władysław

Władysław Sawrycki

ur. w 1937 roku w m. Bolranowicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Władysław Sawrycki był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażowanym w działalność NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
Był autorem tekstów nielegalnych ulotek oraz kolporterem wydawnictw niezależnych oraz członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności Nauczycielskiej” w Toruniu. W swoim mieszkaniu przechowywał część zbiorów Biblioteki Wydawnictw Niezależnych.
W 1985 r. został członkiem Rady Programowej powstałego przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.  
  
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.