Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Podhajecki

ur. w 1966 roku w m. Nysa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pan Wojciech Podhajecki po 13 grudnia 1981 r. był działaczem niepodległościowej grupy młodzieżowej  (z Mieczysławem Buszyńskim, Bogdanem Gajdemskim, Dariuszem Gawłowskim, Jackiem Modzelewskim, Robertem Pawlaczykiem, Wojciechem Rębiszem, Jackiem Markiem Sanockim, Mirosławem Szewczukiem, Markiem Winiarskim) , uczestnikiem manifestacji, akcji rozrzucania ulotek, malowania haseł i działalności samokształceniowej (m.in. spotkania dyskusyjne i wykłady z najnowszej historii Polski). W 1984 r. został redaktorem (z D. Gawłowskim, Januszem Antonim Sanockim i J.M. Sanockim) i drukarzem podziemnego pisma „Solidarność Młodzieży”, w 1985 r. redaktorem „Zewu”, a w latach 1985-1987 kolporterem pisma KPN obszaru V „Wolny Czyn”. 
W latach 1986-1990 współpracował z opolskimi działaczami „Solidarności” J. Całką i R. Fieldingiem. Kolportował pisma podziemne, między innymi „Tygodnik Mazowsze”, „Wezwanie”, „Arka”, „Kultura Niezależna”, „Region” i „Spotkanie”, książek wydawnictw: NOWa i Myśl. W listopadzie 1988 r. wspólnie z Dariuszem Polowym, zorganizował akcję petycyjną dot. spraw bytowych studentów Wyższej Szkoły Inżynieryjnej (WSI) w Opolu, a następnie w grudniu 1988 r. z D. Polowym, Zbigniewem Łabą i Januszem Pielą był inicjatorem utworzenia NZS w WSI w Opolu. 
Pan Wojciech Podhajecki został przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Organizacyjnego NZS w WSI. Był współwydawcą i redaktorem pisma NZS WSI i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Współorganizował spotkania studentów wspomnianych uczelni m.in. z Edwardem Czapiewskim, Adamem Michnikiem i Wojciechem Myśleckim. W kwietniu i maju 1989 r. był delegatem na IV Nadzwyczajny KZD NZS we Wrocławiu i Gdańsku. W latach 1989-1990 był członkiem Prezydium Opolskiego KO „S” i Ruchu Obywatelskiego Śląska Opolskiego. W 1989 r., wraz z Janem Całką i Robertem Fieldingiem, został redaktorem jednodniówki „Sierpień 1980-1989”, wydanej w rocznicę Sierpnia 1980 oraz współpracownikiem redakcji „Solidarności Opolskiej”.
Pan Wojciech Podhajecki od 15 grudnia 1988 r. do marca/kwietnia 1989 r. był rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Opolu w ramach KE kryptonim  "Kolega", a od 20 kwietnia 1988 r. do 29 stycznia 1990 r. w ramach SOR kryptonim "Kwiatek II".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej