Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Okoń

ur. w 1940 roku w m. Abramów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Azotowych w Puławach aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Aktywnie uczestniczył w strajku w ZA Puławy, był członkiem Komitetu Strajkowego. Po pacyfikacji strajku, w dniu 19.12.1981 r. został zwolniony z pracy w ZA. Za zorganizowanie i kierowanie w dniach 14-19.12.1981 r. akcją protestacyjną w ZA w Puławach 23.12.1981 r. został aresztowany i sądzony wraz z Jerzym Saniewskim i Zenonem Benickim. 22.01.1982 r. Jan Okoń skazany został wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 3 miesiące aresztu i koszta sądowe. Do 24.12. przetrzymywany w KM MO w Puławach, następnie w AŚ w Lublinie. Zwolniony z aresztu 23.01.1982 r. W wyniku rewizji w Sądzie Najwyższym w Warszawie i po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Wojewódzki w Lublinie (X 1982 – I 1983) postępowanie umorzono. Jan Okoń uczestniczył w kolportażu literatury bezdebitowej, a w latach 1986-1989 współorganizował Radio „S” Ziemi Puławskiej. Był aktywnym uczestnikiem uroczystości religijno-patriotycznych w Puławach. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami opozycyjnymi w Puławach. W 1989 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego w tym mieście. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej