Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bożena Katarzyna Bednarek-Tworkiewicz
ur. w 1964 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Bożena Bednarek-Tworkiewicz (z d. Bednarek) współtworzyła na terenie Łodzi Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich. W wydawanym przy współudziale Niezależnego Zrzeszenia Studentów piśmie „Kormorany” zajmowała się korektą tekstów i uczestniczyła w naradach kolegium redakcyjnego. Kilkakrotnie tworzyła i roznosiła ulotki bezpośrednio do skrzynek pocztowych. W latach 1981–1985 przechowywała w swoim domu i kolportowała wydawnictwa bezdebitowe oraz brała udział w manifestacjach i rozwieszała plakaty informujące o zatrzymaniach opozycjonistów. Była przesłuchiwana, m.in. 14.12.1981 r., oraz straszona represjami wobec rodziców i wyrzuceniem ze szkoły. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczęszczała na zajęcia konspiracyjnego kółka historycznego zorganizowanego w kościele św. Antoniego w Łodzi. W latach 1981–1984 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków