Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bożena Katarzyna Bednarek-Tworkiewicz

ur. w 1964 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Bożena Bednarek-Tworkiewicz (z d. Bednarek) współtworzyła na terenie Łodzi Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich. W wydawanym przy współudziale Niezależnego Zrzeszenia Studentów piśmie „Kormorany” zajmowała się korektą tekstów i uczestniczyła w naradach kolegium redakcyjnego. Kilkakrotnie tworzyła i roznosiła ulotki bezpośrednio do skrzynek pocztowych. W latach 1981–1985 przechowywała w swoim domu i kolportowała wydawnictwa bezdebitowe oraz brała udział w manifestacjach i rozwieszała plakaty informujące o zatrzymaniach opozycjonistów. Była przesłuchiwana, m.in. 14.12.1981 r., oraz straszona represjami wobec rodziców i wyrzuceniem ze szkoły. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczęszczała na zajęcia konspiracyjnego kółka historycznego zorganizowanego w kościele św. Antoniego w Łodzi. W latach 1981–1984 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków