Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalinowski Wiesław

Wiesław Zbigniew Kalinowski

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
W 1981 r. był zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bydgoszczy. Jako członek NSZZ „Solidarność”, został powołany został na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW 1636 w Chełmnie. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN