Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kędzierski Andrzej

Andrzej Jerzy Kędzierski

ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Andrzej Kędzierski od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Miejskim w Toruniu oraz delegatem na I Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Regionu Toruńskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”: Tajnej Komisji Zakładowej w Szpitalu Miejskim w Toruniu jako jej przewodniczący, Regionalnej Komisji Zdrowia „Solidarności” i Tajnym Konwencie Doradców Zarządu Regionu.
Kolportował wydawnictwa podziemne, był kurierem pomiędzy Toruniem, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Zaangażował się w działalność Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i Ich Rodzinom, Komisji Charytatywnej przy kościele Wziębowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu oraz Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. Działał też w duszpasterstwie służby zdrowia, był prelegentem odczytów w kościołach oraz współorganizatorem manifestacji patriotycznych.
W latach 1988-1989 został członkiem jawnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńskiego.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był zatrzymywany i przesłuchiwany oraz inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 


          
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności