Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czajkowski Ryszard

Ryszard Stanisław Czajkowski

ur. w 1953 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Ryszard Czajkowski w dniu 27.10.1980 r. został zatrzymany za kolportaż ulotek NSZZ „Solidarność”. Był pracownikiem Radiowej Agencji „Solidarność”(RAS) powstałej   we wrześniu 1980 r. przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim, która początkowo działała przy użyciu radiowęzła, nadającego audycje i komunikaty przez megafony z siedziby MKZ przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Były to głównie informacje MKZ, wywiady   z działaczami oraz piosenki opozycyjnych bardów, m.in. Jacka Kaczmarskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Ryszard Czajkowski został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od dnia 14.12.1981 r. do dnia 29.04.1982 r. Po wyjściu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej w strukturach podziemnej „Solidarności”. W lipcu 1982 r. brał udział w spotkaniu, którego celem było udzielenie pomocy działaczom podziemnej „Solidarności”.  
W latach 1984-1985 rozpowszechniał ulotki i nielegalne wydawnictwa m.in. w zakładach pracy i środkach transportu publicznego (komunikacji miejskiej) na terenie Trójmiasta. W związku ze swoją działalnością kolporterską został zatrzymany w dniu 31.08.1985 r. na 48 godzin jednocześnie służba bezpieczeństwa dokonała przeszukania jego mieszkania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN