Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Urban Joanna
Joanna Teresa Urban
ur. w 1957 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Joanna Urban, pracownik Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, była związana z bydgoskim środowiskiem opozycyjnym.
Działała w ramach  Bydgoskiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych i współtworzyła pismo „Będziemy Wolni” wydawane przez Komitet od września 1981 r.
Uczestniczyła także w akcjach na rzecz uwolnienia wiezionych przywódców Konfederacji Polski Niepodległej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności opozycyjnej. 
Dnia 8 kwietnia 1982 r. pod zarzutem utrudniania postępowania karnego oraz zorganizowania i kierowania nielegalnym związkiem została tymczasowo aresztowana postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy i osadzona w Zakładzie Karnym w Fordonie, w którym przebywała do dnia 14 czerwca 1982 r.
Dnia 18 czerwca 1982 r.  prowadzone przeciwko Joannie Urban postępowanie karne zostało umorzone. 
Po zwolnieniu z więzienia kontynuowała działalność podziemną m.in. poprzez udział w kontrpochodzie zorganizowanym w dniu 1 maja 1983 r. w Bydgoszczy oraz udział w strajkach na Wybrzeżu w 1988 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

K. Osiński, „Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN