Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Trzasko Mirosław
Mirosław Trzasko
ur. w 1932 roku w m. Koniuszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016

Biogram

Mirosław Trzasko od początku lat osiemdziesiątych był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. Współpracował z podziemnymi strukturami Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. Utrzymywał kontakt z czołowymi działaczami podlaskiej „Solidarności”, tj. Stanisławem Marczukiem, Romanem Wilkiem, Dariuszem Boguckim. Będąc kierowcą taksówki przewoził osoby ukrywające się oraz przybywających do Białegostoku działaczy opozycji z innych regionów. Pomagał w kolportażu nielegalnych wydawnictw, transporcie sprzętu drukarskiego, zbierał składki na podziemną działalność. 
W listopadzie 1982 r. udostępnił swoje mieszkanie członkom „Solidarności” w celu zorganizowania nielegalnego zebrania.
W związku z prowadzoną działalnością  był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Świadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2001