Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Szczepan Bąk

ur. w 1938 roku w m. Lipno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Od początku lat osiemdziesiątych prowadził aktywną działalność antykomunistyczną. Od września 1980 roku współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Za swoją działalność był internowany od 13.12.1981 do 30.11.1982 roku. Przebywał w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze oraz ośrodkach odosobnienia w Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim, Gębarzewie i Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania  kontynuował działalność niepodległościową.  Zajmował się m.in. kolportażem prasy podziemnej w ramach  Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej. 8 marca 1983 roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Areszt uchylono 29.03.1984 roku, a śledztwo umorzono 30 czerwca tego samego roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej