Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedzielski Andrzej

Andrzej Niedzielski

ur. w 1949 roku w m. Bielsko Biaa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Pan Andrzej Niedzielski w latach 1978-1988 prowadził działalność opozycyjną mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka.
Był współtwórcą i członkiem NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Państwowym „POLMOZBYT” w Katowicach. Zajmował się kolportowaniem ulotek na terenie zakładu pracy oraz organizowaniem manifestacji antykomunistycznych. 
Z uwagi na  prowadzoną działalność opozycyjną Andrzej Niedzielski był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków