Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Wiktor Rzeczycki
ur. w 1935 roku w m. Wyszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Pełnił funkcję łącznika, organizatora skrzynek oraz punktów kontaktowych w związku z tworzeniem konspiracyjnych struktur Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność”. W jego mieszkaniu odbywały się również spotkania przedstawicieli OKO NSZZ „S”. Jako kierowca utrzymywał kontakty z kierownictwem krajowym i regionalnym Związku, m.in. był kierowcą Lecha Wałęsy. Od 22 kwietnia 1982 r. do 15 października 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN