Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Michał Grabowski

ur. w 1937 roku w m. Rejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017
Biogram
Krzysztof Grabowski aktywnie uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych odbywających się w Elblągu w październiku 1956 r., marcu 1968 oraz czerwcu 1976 r. Współorganizował strajk okupacyjny w bazie sprzętu i transportu Elbląskiego Kombinatu Budowlanego w sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. był członkiem „Solidarności” oraz delegatem na I Walny Zjazd Delegatów „Solidarności” w lipcu 1981 r. Inicjator w pierwszych dniach stanu wojennego strajku w EKB gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. 
W okresie stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin osób represjonowanych. Kolporter pism bezdebitowych oraz prasy drugiego obiegu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków