Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Połoch Jan

Jan Stanisław Połoch

ur. w 1931 roku w m. Lubaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Był członkiem niepodległościowych organizacji młodzieżowych takich jak: Harcerze w Służbie Ojczyzny oraz Ruch Oporu Armii Krajowej Wolność i Niezawisłość. Pracował w Zakładach Wyrobów Galanteryjnych w Lubaczowie. Był członkiem Rad Narodowych i przewodniczącym Kolegium ds. Wykroczeń w Horyńcu. W 1980 r. włączył się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie zakładu pracy. Został przewodniczącym Komisji Zakładowej oraz członkiem Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lubaczowie, a następnie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej. W dniach od 13 grudnia 1981 r. do 30 kwietnia 1982 r. był internowany. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, a następnie w Łupkowie. Po zwolnieniu z internowania w dotychczasowym miejscu zatrudnienia przeniesiono go na niższe stanowisko pracy. W 1983 r. rozwiązano z nim umowę o pracę z powodu długotrwałej choroby i niezdolności do pracy. W tym okresie znajdował się pod silną presją dyrekcji i funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, co stanowiło przyczynę pogorszenia się stanu jego zdrowia. Był inwigilowany przez SB w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN