Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Pólkowski

ur. w 1955 roku w m. Środa Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Józef Pólkowski po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie (od 1984 r. jako przewodniczący). Od 1983 r. uczestniczył w akcjach ulotkowych i rozwieszania transparentów organizowanych na terenie Bełchatowa. W latach 1984–1986 publikował teksty i organizował druk podziemnego pisma „Bełchatowski Informator Solidarności”, którego był współzałożycielem. Od 1986 r. do 1988 r. współpracował z pismem „Zwyciężymy”, prowadził punkt kolportażu nielegalnej prasy, brał udział w organizowaniu transportów paczek z żywnością i odzieżą Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. We wrześniu 1987 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, w grudniu - pełnomocnikiem ds. sądowej rejestracji zakładowej organizacji związkowej. W latach 1987–1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sekcji tajnej Krajowej Komisji Górnictwa ds. Węgla Brunatnego W sierpniu 1988 r. współorganizował strajk w KWB Bełchatów. Od 1988 r. do 1989 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W latach 1986-1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN