Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Godziuk Cezary

Cezary Piotr Godziuk

ur. w 1962 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Cezary Godziuk podczas nauki w IV LO w Gdyni był współwydawcą niezależnego pisma „Rota”, współzałożycielem Niezależnego Wydawnictwa Młodzieżowego „Wprost”, działaczem Federacji Młodzieży Szkolnej i Niezależnego Samorządu Uczniowskiego. Od października 1981 r. po rozpoczęciu studiów na Uniwersytecie Gdańskim był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem redakcji niezależnego pisma NZS UG „Reduta”, autorem serwisów informacyjnych. W listopadzie i grudniu 1981 r. był uczestnikiem na UG strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, rzecznikiem prasowym, członkiem KS na swoim wydziale. 
14 i 15 grudnia 1981 r. był uczestnikiem strajku na UG, drukarzem materiałów KS, drukarzem ulotek i odezw NSZZ „Solidarność” oraz NZS. 20 grudnia 1981 r. został aresztowany i 3 lutego 1982 r. wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazany na 6 lat więzienia. Osadzony został w Zakładach Karnych w Koronowie, Mielęcinie k. Włocławka i Potulicach. W lutym 1983 r. został zwolniony  w związku z rewizją nadzwyczajną wyroku. 
W latach 1984-1989 był współpracownikiem NZS UG, Federacji Młodzieży Walczącej Gdańsk i Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto przy druku wydawnictw bezdebitowych i ich kolportażu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej