Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nicewicz Teresa

Teresa Regina Nicewicz

ur. w 1956 roku w m. Szafranki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Teresa Nicewicz była działaczką NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach związkowych w miejscu pracy oraz rejonie Toruń-Mokre.
W okresie od końca grudnia 1981 r. do 1985 r. kolportowała ulotki i prasę podziemną („TIS”, „Kontra”, „Elana”, „Grześ”) oraz wydawnictwa bezdebitowe. Współpracowała z Tajnym Prezydium Zarządu Regionu Toruńskiego „Solidarności” poprzez dostarczanie nielegalnych wydawnictw do wyznaczonych skrytek na terenie Torunia.
Od stycznia do kwietnia 1982 r. uczestniczyła w koordynowaniu wyszukiwania lokali konspiracyjnych dla potrzeb podziemnej „Solidarności” w rejonie Toruń-Mokre.
W latach 1982-1988 działała w Rejonowym Komitecie Pomocy Osobom Represjonowanym i Ich Rodzinom przy kościele Wniebowzięcia Najświetszej Marii Panny w Toruniu. Uczestniczyła w przygotowaniach patriotycznych opraw Mszy za Ojczyznę oraz Pielgrzymek Ludzi Pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków