Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Adamczyk
ur. w 1952 roku w m. Chrząstawa Wielka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pan Stanisław Adamczyk był członkiem NSZZ ,,Solidarność”, związanym z tzw. ,,Grupą Jelczańską”, działającą na terenie Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu.
W ramach prowadzonej działalności opozycyjnej zbierał składki pieniężne na działalność związkową i kolportował nielegalne wydawnictwa podziemne, ulotki i czasopisma, m.in: ,,Gross Rosen”, ,,Z Dnia na Dzień”, ,,Solidarność Walcząca” ,,Tygodnik Wojenny”, ,,Podaj Dalej”.
W maju 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Nysie, gdzie przebywał do lipca 1982 r.. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność konspiracyjną i był rozpracowywany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej