Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Butkiewicz Zenon
Zenon Butkiewicz
ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014

Biogram

Zenon Butkiewicz był działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu oraz członkiem Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. W dniu 1 maja 1982 r. brał czynny udział w nielegalnej manifestacji na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu.
Za prowadzoną działalność został internowany w okresie od 12 maja 1982 r. do 24 lipca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
Po zwolnieniu z internowania był nadal inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN