Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Antoni Kubas

ur. w 1951 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Stanisław Antoni Kubas (1951-2014) pracował jako magazynier w Hucie Szkła Opakowaniowego „Jarosław”. Od 1980 r. aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, uczestniczył w zebraniach związkowych, kolportował nielegalne ulotki w HSO „Jarosław” oraz współpracował z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu. W latach 1982-1989 należał również do jednej z konspiracyjnych grup kolporterskich działającej na terenie Jarosławia. Grupa ta współpracowała między innymi z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. 
W nocy z 16 na 17.06.1982 r. wraz z innymi działaczami konspiracji jarosławskiej brał udział we włamaniu do magazynu materiałów biurowych w HSO „Jarosław”, skąd zabrali papier maszynowy, kalkę ołówkową i półtora tysiąca matryc do powielacza. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 11.01.1983 r. został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata i karę grzywny w wysokości 25 tys. zł.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1984. Objęto go również zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych, wniesionym przez Wydział Śledczy SB KWMO w Przemyślu w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN