Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fułat Antoni

Antoni Fułat

ur. w 1949 roku w m. Czernichów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Antoni Fułat był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił funkcję radcy prawnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ ”Solidarność” w Opolu, a później Zarządu Regionu NSZZ ”Solidarność” Śląska Opolskiego. Uczestnik wszystkich akcji protestacyjnych. Był organizatorem odchodów pierwszej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na Górze św. Anny. 
W listopadzie 1981 r. został powołany z przyczyn politycznych do odbycia trzymiesięcznego szkolenia wojskowego w ramach czynnej służby wojskowej, pomimo orzeczenia komisji lekarskiej o niezdolności do pełnienia służby wojskowej. Został skierowany do Jednostki Wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przebywał do wiosny 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., pod red. G. Majchrzaka, Warszawa 2016.