Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jarząbek Stefan
Stefan Konrad Jarząbek
ur. w 1951 roku w m. Boruszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pan Stefan Jarząbek było działaczem NSZZ „Solidarność” od początku istnienia struktur związku. Od 20 X 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Tarmilo” w Tarnowskich Górach, gdzie był zatrudniony. Wchodził również w skład Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej (MKZ)  „Solidarność” w Tarnowskich Górach. Kolportował wydawnictwa opozycyjne oraz prasę związkowa m. in. gazety pt. „Solidarność”, „Solidarność Jastrzębie”, „Kwadrat” oraz ulotki przekazywane przez Zarząd Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Dodatkowo rozpowszechniał pisma i druki sygnowane przez Konfederację Polski Niepodległej (KPN). 
Pan Stefan Jarząbek został internowany w dniu 29 XII 1981 r.  w ramach akcji „Jodła” i osadzony najpierw w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu następnie w Kokotku. Decyzję o internowaniu uchylono 9 III 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej