Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Swietłana Kruk

ur. w 1943 roku w m. Białowieża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
Od październiku 1980 r. należała do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Była współzałożycielem i członkiem Koła Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Wydawnictwie Pojezierze. Uczestniczyła w podziemnym ruchu wydawniczym. Podczas strajku drukarzy w Olsztyńskich Zakładach Graficznych w sierpniu 1981 r. była redaktorem, wydawcą i kolporterem broszury pt. „Protest olsztyńskich drukarzy”. Do 12 grudnia 1981 r. była redaktorem naczelnym niezależnego, podziemnego pisma „Rezonans”, które kolportowała wśród księży i nauczycieli. Uczestniczyła w Mszach św. za Ojczyznę i Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w parafii NSPJ w Olsztynie. Brała udział w akcji zbierania pieniędzy dla osób represjonowanych, w manifestacjach i akcjach ulotkowych z okazji 1 maja, 3 maja i 13 grudnia. W latach 1981-1982 była pracownikiem etatowym w Zarządzie Regionu „Solidarność”. Została zwolniona z pracy w marcu i pozostawała bez zatrudnienia do września 1982 r. W latach 1982-1991 była redaktorem w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym w Olsztynie. Opracowała redakcyjnie materiały do książki poświęconej pamięci Marcina Antonowicza (studenta Politechniki Gdańskiej, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach po zatrzymaniu przez MO 2 listopada 1985 r. w Olsztynie). W związku z próbą powołania przy NSZZ „Solidarność" Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego była inwigilowana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W okresie swojej działalności opozycyjnej była także wzywana na rozmowy do KWMO w Olsztynie. W 1989 r. uczestniczyła w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” jako redaktor materiałów wyborczych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów