Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kazimierz Szymczak

ur. w 1944 roku w m. Kotlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" na terenie Kotlina i Jarocina. Był wiceprzewodniczącycm Komitetu Założycielskiego a następnie przewodniczącycm Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kotlin. W marcu 1980 r. wybrany na Przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Jarocinie. Delegat na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska w Poznaniu oraz delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął próbę zorganizowania tajnej struktury organizacyjnej "Solidarności" w Jarocinie.  Internowany 17.12.1981 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu. Do 8.01.1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Głogowie. Został zwolniony z internowania 29.04.1982 r. Po zwolnieniu utrzymywał kontakty z działaczami NSZZ "Solidarność" oraz osobami poznanymi podczas internowania w związku z czym objęty został rozpracowaniem w ramach Kwestionariusza ewidencyjnego o krypt. "Klon".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej