Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rakowski Grzegorz

Grzegorz Bartłomiej Rakowski

ur. w 1949 roku w m. Płońsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w swoim zakładzie pracy (Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku). Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w kolportażu ulotek w dniu 21 grudnia 1981 r. w wyniku czego od 12 stycznia 1982 r. do 14 grudnia 1982 był inwigilowany przez Wydział V SB w Płocku. W ramach represji od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. Rzekome ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN