Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Wiesław Majka

ur. w 1962 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 66/2018
Biogram
Janusz Majka w 1982 roku był uczniem piątej klasy w Państwowym Liceum Plastycznym w Rzeszowie. 3.03.1982 r. został zatrzymany wraz z Januszem i Wojciechem Jasińskimi pod zarzutem  wykonania napisu „Nie oddamy Polski czerwonym” na budynku sklepu mięsnego przy ul. Kolejowej 5 w Sędziszowie Młp. Postanowieniem z 5.03.1982 r. został tymczasowo aresztowany na okres do 5.04.1982 r. Przebywał w Areszcie Śledczym w Załężu. Areszt wobec J. Majki został uchylony postanowieniem z dnia 6.04.1982 r. za poręczeniem mgr. Janusza Mazura, wychowawcy klasy maturalnej do której uczęszczał . Zwolniony z aresztu 7.04.1982 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie z 11.06.1982 r. J. Majka skazany został na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności  z zawieszeniem na okres lat czterech oraz 20 000 zł grzywny i dozór kuratora sądowego. Wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 9.07.1993 r. został uniewinniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN