Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markiewicz Mirosław

Mirosław Marian Markiewicz

ur. w 1965 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Mirosław Markiewicz do 1982 r. był uczniem VII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. W związku z kolportażem nielegalnych ulotek na terenie szkoły, został zawieszony w prawach ucznia, a następnie relegowany z ww. placówki. W latach 1984-1986 uczestniczył w tzw. marszach szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Za uczestnictwo w marszu w dniu 9 VIII 1984 r. na drodze z Miechowa do Jędrzejowa, Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie, w wydanym orzeczeniu z dnia 24 IX 1984 r., uznało winnym Pana Mirosława Markiewicza udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Takie samo stanowisko podtrzymało Kolegium ds. Wykroczeń przy woj. Kieleckim w Kielcach i w swym orzeczeniu z dnia 24 X 1984 r., wymierzyło Panu Mirosławowi Markiewiczowi karę grzywny w wysokości 10 000 zł. 
Pan Mirosław Markiewicz uczestniczył także w głodówce w kościele NMP w Krakowie-Bieżanowie, do której przyłączył się w dniu 4 III 1985 r. Organizatorem protestu była tzw. Obywatelska Inicjatywa w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”, która w ten sposób wyraziła swój sprzeciw wobec nasilających się represji względem czołowych działaczy politycznych oraz ataków propagandowych na Kościół i kler katolicki. 
Od 1985 r. Pan Mirosław Markiewicz należał do Polskiej Partii Niepodległościowej, utworzonej przez byłych działaczy KPN, w ramach której zajmował się drukowaniem pisma PPN „Powstaniec Śląski”. 
W latach 1986-1987 zajmował się wydawaniem pisma KPN „Niepodległość” na terenie Katowic. 
W latach 1986-1989 został członkiem śląskiego oddziału Polskiej Ligi Praw Człowieka. W 1988 r. zainicjował działania zmierzające do reaktywacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Został wówczas przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NZS Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i jej reprezentantem w Ogólnopolskim Porozumieniu NZS Akademii Medycznych. 
W 1989 r. Pan Mirosław Markiewicz został delegatem na IV Nadzwyczajny Krajowy zjazd delegatów NZS we Wrocławiu i Gdańsku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN