Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rynkiewicz Grażyna

Grażyna Rynkiewicz

ur. w 1951 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Działalność opozycyjną w strukturach NSZZ „Solidarność” rozpoczęła we wrześniu 1980 r. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”. Aktywnie broniła praw robotników angażując się jesienią 1980 r. w akcje strajkowe w zakładzie pracy. Po delegalizacji „Solidarności” angażowała się w różne formy oporu wobec systemu komunistycznego, m.in. brała udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw, plakatów, ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, pełniła funkcję łącznika pomiędzy strukturami zakładowymi i miejskimi ,,Solidarności”, uczestniczyła w spacerach w czasie emisji Dziennika TV oraz w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W okresie od 4 października 1982 r. do 5 stycznia 1983 r. przebywała w areszcie w związku z zarzutami dotyczącymi rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Po wyjściu na wolność powróciła do pracy w BZPB „Fasty”, ale została zatrudniona na niższym stanowisku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ "S" Region Białystok, Białystok 2005