Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Wojciech Braś

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pracownik Przedsiębiorstwa Robót Odkrywkowych i Budowlanych w Krakowie. Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego oraz Tymczasowej Komisji Zakładowej. Następnie członek Komisji Rewizyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. podjął próbę wywołania strajku okupacyjnego w miejscu pracy, a następnie wspierał strajkujących w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Krakowskich Zakładach Elektronicznych „Unitra - Telpod”. 
Członek podziemnych struktur „Solidarności”. Uczestnik akcji plakatowych. Zaangażowany w działalność duszpasterstwa ludzi pracy przy parafii pw. Św. Józefa w Krakowie – Podgórzu. 
W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim w krakowskiej dzielnicy Podgórze. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności", t. 2, Kraków 2017