Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Edward Mrzygłód

ur. w 1957 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Andrzej Mrzygłód jako członek NSZZ „Solidarność” oraz sympatyk Konfederacji Polski Niepodległej na przestrzeni lat 1981-1989 aktywnie działał w strukturach związkowych. Należał do grupy założycielskiej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu, gdzie w okresie od 16.01.1981 r. do dnia 13.12.1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był inspiratorem wielu akcji protestacyjnych na terenie zakładu pracy. Rozprowadzał wśród załogi emblematy i proporczyki ze znakiem „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego podejmował próby utworzenia nielegalnych struktur związkowych w miejscu pracy oraz w przyległej kopalni „Miechowice”.         
W związku z prowadzoną działalności oraz podejrzeniem, iż Pan Andrzej Mrzygłód ukrywał w miejscu zamieszkania sztandar zakładowej „Solidarności”, został w dniu 28.08.1982 r. internowany. Przebywał  w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu - Zaborzu do dnia 20.11.1982 r., kiedy uchylono internowanie. 
W okresie od marca 1983 r. do 29.06.1983 r. Pan Andrzej Mrzygłód pozostawał bez zatrudnienia, po tym jak został zwolniony z Zakładów Gumowych Górnictwa w Bytomiu, do czego przyczyniła się jego zaangażowanie w działalność antykomunistyczną. W toku postępowania odwoławczego sąd uznał to rozwiązanie umowy o pracę za wyraz szykanowania pracownika i nakazał przywrócić Pana Andrzeja Mrzygłoda do pracy z zachowaniem dotychczasowych warunków. Ostatecznie umowa o pracę została rozwiązana, a Pan Andrzej Mrzygłód znalazł zatrudnienie w Kopalni Węgla Kamiennego „Pstrowski” w Zabrzu.  W kolejnych latach pracując w kopalni "Pstrowski" w Zabrzu, a następnie w KWK „Miechowice”  w Bytomiu jako członek zawieszonego NSZZ ”Solidarność” angażował się w podziemny ruch związkowy. W obliczu zmian ustrojowych w dniu 07.09.1989 r. został przewodniczącym Zarządu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy KWK „Miechowice” w Bytomiu. 
Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną Pan Andrzej Mrzygłód był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1982-1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN