Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Komsta Halina

Halina Zofia Komsta

ur. w 1947 roku w m. Rogalów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Od 1980 r. była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" w Zakładach Azotowych w Puławach. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności i kolportowała niezależne wydawnictwa oraz była łącznikiem Komitetu Obrony Narodowej NZSS „Solidarność" Ziemi Puławskiej. Za kontynuowanie działalności związkowej została w dniu 29 kwietnia 1982 r. zatrzymana a następnie tymczasowo aresztowana. W dniu 27 lipca 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazał ją na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz opłatę 4200 zł na rzecz Skarbu Państwa. Przebywała w aresztach KMMO w Puławach oraz Lublinie, Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie postanowieniem z dnia 14 marca 1983 r. zarządził przerwę w wykonaniu kary. W dniu 17 marca 1983 r. została zwolniona z Zakładu Karnego w związku z rozpoczętą procedurą ułaskawienia. W dniu 29 lipca 1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie darował wymierzoną karę na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności