Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Eugeniusz Marian Brocki
ur. w 1951 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce W 5 Zakładów Przemysłu Metalowego – H. Cegielski-Poznań (HCP). Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność podziemną, został zatrzymany 11.02.1982 r. na terenie HCP podczas kolportowania ulotek wzywających do przerwania pracy i do protestu przeciwko stanowi wojennemu. W wyniku tego został osadzony w areszcie. Prokurator Wojsk Lotniczych w Poznaniu na podstawie dekretu o stanie wojennym postawił mu zarzut rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Ostatecznie został uniewinniony przez Sąd Wojsk Lotniczych i 25.03.1982 r. opuścił areszt. W latach 1982-1983 był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Przerwa”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN