Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kadziak Antoni

Antoni Kadziak

ur. w 1943 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w Polmozbycie, następnie przewodniczącego KZ oraz był członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Polmozbytu. W dniu 18 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym KWMO w Szczecinie. 16 stycznia 1982 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie na 5 lat więzienia oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych i obywatelskich. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim, następnie we Wrocławiu. 3 sierpnia 1983 r. na mocy ustawy o amnestii wyrok zmniejszono do 2,5 roku więzienia. Został zwolniony w dniu 14 czerwca 1984 r. W latach 1983-1989 był członkiem Szczecińskiego Klubu Katolików. Do 1989 r. zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. „Jedności Stoczniowej”, „Obrazu”, „CDN”, „KOS”. Również w latach 1983-1989, jako przedstawiciel Regionu Szczecińskiego NSZZ „Solidarność” pod pseud. „Marcin”, uczestniczył w Grupie K (grono doradców Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej). We wrześniu 1988 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Porcie Szczecińskim. W 1989 r. został członkiem Prezydium Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej