Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Góraj Bolesław

Bolesław Stanisław Góraj

ur. w 1939 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Bolesław Stanisław Góraj w 1980 r. brał czynny udział w tworzeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Radomskich Zakładach Naprawy Samochodów. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal utrzymywał kontakty z działaczami opozycyjnymi. Aktywnie zaangażował się w działalność niezależnego, a następnie podziemnego ruchu wydawniczego. W latach 1980-1983 był kolporterem podziemnych czasopism oraz innych materiałów bezdebitowych. Zajmował się również organizowaniem pomocy dla działaczy opozycyjnych i ich rodzin.  Z tego powodu był szykanowany przez kierownictwo zakładu pracy. Utrudniano mu m.in. możliwość  awansu oraz podwyżki wynagrodzenia. Pan Bolesław Stanisław Góraj prowadził aktywną działalność do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN