Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Huget Bożena

Bożena Stanisława Huget

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Od 1979 r. zaangażowana w działalność krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Czynna przy kolportażu wydawnictw drugoobiegowych, uczestniczka manifestacji. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w ośrodkach odosobnienia w Kielcach – Piaskach i Gołdapi. Zwolniona w dniu 7 lipca 1982 r. 
Po uwolnieniu uczestniczka protestu głodowego w sierpniu 1982 r. w kościele pw. Św. Barbary w Krakowie w sprawie uwolnienia internowanych i zgody na dalszą działalność „Solidarności”. Brała także udział w proteście głodowym prowadzonym w pomieszczeniach kościoła pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie w 1985 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN