Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szewczyk Henryk

Henryk Czesław Szewczyk

ur. w 1960 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Jako student politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego począwszy od 1979 r. związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Kolporter wydawnictw Komitetu Obrony Robotników oraz uczestnik akcji ulotkowych w Krakowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Zaangażowany w rozpowszechnianie prasy podziemnej wydawanej w Krakowie na terenie Nowego Sącza. Redaktor i drukarz podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich”. Uczestnik manifestacji w Krakowie. 
W dniu 8 marca 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 31 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na podstawie przepisów amnestyjnych.
Po ukończeniu studiów pracownik oddziału Stowarzyszenia PAX w Nowym Sączu, a następnie nauczyciel historii. W 1989 r. czynny w nowosądeckim Komitecie Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN